Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige voltijd

Niveau
HBO Bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
2 vaste dagen per week:
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
NVAO, ministerie OCW en NVvA
Lesgeld
Lesgeld
Per maand €450 of €4.914 (jaar)

Het beroep

Het beroep van SZ-professional arbeidsdeskundige wordt in vele vormen uitgeoefend in het sociaal domein, de sector zorg en welzijn maar ook in de commerciële sector. Je doet als SZ-professional je werk vanuit een wettelijk kader, een bedrijfsmatig en/of financieel kader. Veelal werk je samen met andere dienstverleners. Hierbij wordt het evenwicht bewaard tussen maatwerk voor de klant, de kostenbaten-verhouding van jouw inzet (doelmatigheid), de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en aspecten van zorg, inkomen en welzijn voor de klant. Als arbeidsdeskundige heb je daarnaast bijzondere expertise op het gebied van belasting en belastbaarheid van arbeidskrachten. Als HBO SZ arbeidsdeskundige ga je na wat iemand met zijn of haar mogelijkheden nog wel kan doen, het liefst in duurzaam werk. Je werkzaamheden kunnen betrekking hebben op het voorkómen en herstellen van verschillen in belasting en belastbaarheid.

Voor wie

Als je wil gaan werken in de sociale zekerheid of in een hieraan gerelateerd beroep of functie. Je hebt geen HBO-diploma en wil gelijktijdig arbeidsdeskundige worden. Dan is de HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige de juiste keuze. Je haalt gelijktijdig je diploma arbeidsdeskundige en HBO Bachelor-getuigschrift. En vind je tijdens je studie werk, dan kun de opleiding gewoon afmaken in de deeltijdvariant.

Waarom bij Capabel Hogeschool

Wist je dat…

Het slagingspercentage van onze arbeidsdeskundige opleidingen boven de 90% ligt?

Studieduur

28 - 48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de voltijd HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige is een HAVO/VWO/MBO4-diploma en een relevante werkplek vereist. Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder, dan kom je in aanmerking voor de 21+regeling. Als je eerder ECTS-studiepunten hebt behaald in een HBO- of WO-opleiding, dan kunnen deze studiepunten ook vrijstelling opleveren voor maximaal twee trimesters (8 maanden, 1.120 studie-uren) op basis van 40 ECTS. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Studievertraging MBO

Heb je door de Covid-19 maatregelen vertraging opgelopen maar verwacht je wel voor 1 januari 2021 je MBO-4 diploma? Dan kun je bij ons gewoon starten met je HBO opleiding. Je moet dan wel alsnog in de loop van je studie je MBO 4 diploma halen om in aanmerking voor je propedeuse diploma te komen.

Covid-19 en vorm van onderwijs

Graag geven wij ons onderwijs door middel van bijeenkomsten in de vorm van werkcolleges en workshops. Door de maatregelen rondom Covid 19 is dat niet altijd mogelijk. Een deel van de colleges geven we dan ook in de vorm van webinars/ digitale colleges. 

Andere opleidingen

De HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige is zowel deeltijd als voltijd mogelijk. Kijk voor de deeltijdvariant bij HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige deeltijd.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
do 02 september 2021
do 06 januari 2022

Erkende opleiding

In de voltijd HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige zijn de door NVAO geaccrediteerde opleiding SZ-Professional (Croho 39236) én de door Hobéon SKO namens de NVvA geaccrediteerde opleiding tot Arbeidsdeskundige samengevoegd.

Inhoud

De inhoud van de HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige is opgedeeld in 10 Leerprojecten en afstuderen. In ieder Leerproject van een trimester verwerf je steeds kennis, vaardigheden en competenties over een wezenlijk onderdeel van, of mogelijke functie in, het werk als HBO-professional in sociale zekerheid en arbeidsdeskundigheid. De thema's van de Leerprojecten sluiten zoveel mogelijk aan bij het feitelijke werk en bevatten altijd zowel praktijkopdrachten als kennisverwerving. De thema's en indeling van Leerprojecten zijn als volgt:

Propedeuse

 • Werk
  20 EC
 • Zorg
  20 EC
 • Inkomen
  20 EC

Hoofdfase

 • Multiproblematiek
  20 EC
 • Fraude en handhaving
  20 EC
 • Samenwerken in de keten
  20 EC
 • Specialisatie stage
  20 EC
 • Internationale sociale zekerheid
  20 EC
 • Team- en projectleider
  20 EC
 • Arbeidsdeskundigheid verdiept
  20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  20 EC

Stage / beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding loop je ook stage. Dit kan natuurlijk op je huidige werkplek zijn, als die voldoende relevant is. Anders zul je zo'n plek moeten vinden. De stages zijn als volgt:

Hoofdfase

6 Maanden stage specialisatie werk, inkomen of zorg met een tijdsbesteding van gemiddeld 20 uur per week. Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling voor de stage indien je werkervaring voldoende relevant is.

Afstudeerfase

Het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens werk ook aan je opdracht werkt. De stage- of werkplek wordt vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase word je begeleid en mede beoordeeld door de (praktijk-)docent van Capabel.

Als je tijdens je studie werk krijgt, dan kun je de opleiding toch vervolgen in de deeltijdvariant.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift bachelor SZ-professional met graadtoevoeging Bachelor of Laws (titel LLB achter de naam). Van de specialisatie arbeidsdeskundige wordt op het getuigschrift een aantekening gemaakt. Daarnaast ontvang je een door de Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) erkend diploma arbeidsdeskundige. Bij voldoende werkervaring kun hiermee worden opgenomen in het register van Arbeidsdeskundigen.

Tijd om te studeren

De gemiddelde tijdsbesteding inclusief werkcolleges, thuisstudie en examen(s) en exclusief stage en opdrachten bedraagt 3 dagen per week. Je volgt per jaar drie trimesters van 14 weken met 1 tot 2 lesdagen per week. In ieder trimester zijn steeds twee lesvrije weken voorafgaand aan het examen ingepland. In de hoofdfase zijn twee aansluitende stage-trimesters. De uitvoering van de opdrachten kun je zelf plannen en daaraan werk je gemiddeld 1 tot 2 dagen per week. Loopt je studie uit, dan kun je binnen de Algemene Voorwaarden kosteloos verlengen.

De kosten van de opleiding HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige voltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.914,- 
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van  € 450,-
Examens
Kosten landelijk arbeidsdeskundig assessment ca. €1.000,-
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,- per jaar.
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in