Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige deeltijd

Niveau
HBO Bachelor
Duur
48 maanden
Lesweek
1 bijeenkomst per week
Erkenning
NVAO, ministerie OCW en NVvA
Lesgeld
Lesgeld
12 maal €450 of ineens met korting

Het beroep

Het beroep van SZ-Professional Arbeidsdeskundige wordt in vele vormen uitgeoefend in het sociale domein, de sector zorg en welzijn maar ook in de commerciële sector. Je doet als SZ-Professional je werk vanuit een wettelijk, een bedrijfsmatig en/of financieel kader. Veelal in samenwerking met andere dienstverleners. Hierbij wordt het evenwicht bewaard tussen maatwerk voor de klant, de kosten-baten-verhouding van jouw inzet (doelmatigheid), de geldende wet- en regelgeving (rechtmatigheid) en aspecten van zorg, inkomen en welzijn voor de klant. Als arbeidsdeskundige heb je daarnaast bijzondere expertise op het gebied van belasting en belastbaarheid van arbeidskrachten. Als HBO SZ Arbeidsdeskundige ga je na wat iemand met zijn of haar mogelijkheden nog wel kan doen, het liefst in duurzaam werk. Je werkzaamheden kunnen betrekking hebben op het voorkomen en herstellen van verschillen in belasting en belastbaarheid.

Voor wie

Werkt je in sociale zekerheid of hieraan gerelateerd beroep of functie en heb geen HBO diploma? En wil je gelijktijdig Arbeidsdeskundige worden? Dan is de HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige de juiste keuze. Je haalt gelijktijdig je Arbeidsdeskundige diploma en HBO Bachelor getuigschrift.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

28 - 48 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige deeltijd is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma en een relevante werkplek vereist . Mocht je hier niet aan voldoen, maar ben je 21 jaar of ouder dan komt je in aanmerking voor de 21+-regeling. Als je eerder ECTS studiepunten hebt behaald in een HBO- of WO-opleiding, dan kunnen deze studiepunten ook vrijstelling opleveren voor maximaal twee trimesters (8 maanden, 1.120 studie-uren) op basis van 40 ECTS. Onze opleidingsadviseurs kunnen je hier meer informatie over geven.

Andere opleidingen

Heb je al een HBO diploma. Dan kun je ook Arbeidsdeskundige worden door de post HBO opleiding  Arbeidsdeskundige te volgen.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
10 maart 2020
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Lesdag
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

In de deeltijd HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige zijn door NVAO geaccrediteerde HBO bachelor opleiding SZ-Professional (Croho 39236) én de door Hobéon SKO namens NVvA geaccrediteerde opleiding tot Arbeidsdeskundige samengevoegd. Een HBO Bacheloropleiding met twee diploma's.

Inhoud

De inhoud van de HBO Bacheloropleiding SZ Arbeidsdeskundige is opgedeeld in 10 Leerprojecten en een afstudeerproject. In ieder Leerprojecten van een trimester verwerf je steeds kennis, vaardigheden en competenties over een wezenlijk onderdeel van of mogelijke functie in het werk als HBO SZ-professional en Arbeidsdeskundige. De thema's van de Leerprojecten sluiten zoveel mogelijk bij het feitelijke werk en bevatten altijd zowel praktijkopdrachten als kennisverwerving. De thema's en indeling van Leerprojecten is als volgt:

Propedeuse

 • Werk
  20 EC
 • Zorg
  20 EC
 • Inkomen
  20 EC

Hoofdfase

 • Multiproblematiek
  20 EC
 • Fraude en handhaving
  20 EC
 • Samenwerken in de keten
  20 EC
 • Specialisatie stage
  20 EC
 • Internationale sociale zekerheid
  20 EC
 • Team- en projectleider
  20 EC
 • Arbeidsdeskundigheid verdiept
  20 EC

Afstudeerfase

 • Stage en afstuderen
  20 EC

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Tijdens de opleiding besteed je veel aandacht aan de beroepspraktijkvorming. Dit kan natuurlijk op je huidige werkplek zijn als die voldoende relevant is. Anders zal je zo'n plek moeten vinden. De BPV is als volgt:

Hoofdfase

6 maanden beroepspraktijk specialisatie werk, inkomen of zorg met een tijdsbesteding van gemiddeld 20 uur per week. Mogelijk kom je in aanmerking voor vrijstelling voor de stage indien je werkervaring voldoende relevant is.

Afstudeerfase

het afstuderen duurt 8 maanden waarin je tijdens werk ook aan je opdracht werkt.

De werkplek wordt vooraf door Capabel beoordeeld. En in iedere fase wordt je begeleid en mede beoordeeld door de praktijkdocent van Capabel Hogeschool.

Diploma Arbeidsdeskundige en getuigschrift Bachelor SZ-professional

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift Bachelor SZ-Professional met graadtoevoeging Bachelor of Laws (titel LLB achter de naam). Van de specialisatie Arbeidsdeskundige wordt op het getuigschrift een aantekening gemaakt. Daarnaast invang je een Vereniging van Arbeidsdeskundigen erkend diploma Arbeidsdeskundige. Bij voldoende werkervaring kun hiermee worden opgenomen in het register van Arbeidsdeskundigen.

Tijd om te studeren

De gemiddelde tijdsbesteding inclusief werkcolleges, thuisstudie en examen(s) en exclusief beroepspraktijkvorming en opdrachten bedraagt 2 dagen per week. Je volgt per jaar drie trimesters van 11 weken met 1 lesdag/avond per week. In ieder trimester zijn steeds twee lesvrije weken voorafgaand aan het examen ingepland. In de hoofdfase zijn twee aansluitende trimester beroepspraktijkvorming mogelijk op je huidige werkplek. De uitvoering van de opdrachten kun je zelf plannen en daaraan werk je gemiddeld 1 tot 2 dagen per week. Het afstuderen is in combinatie met je laatste beroepspraktijkvorming. Loopt je studie uit, dan kun je binnen de Algemene Voorwaarden kosteloos verlengen.

De kosten van de opleiding HBO Bachelor SZ Arbeidsdeskundige deeltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
€ 4.914,-  € 4.423,-  10% korting
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van € 450,- € 405,-
Examens
Kosten landelijk arbeidsdeskundig assessment ca. €1.000,-
Lesmateriaal
Boeken ca. €375,- per trimester
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in