Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Belasting en Belastbaarheid

Niveau
HBO Bachelor
Duur
4 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per maand
middag/avond of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Komt overeen met de inhoud van onderdelen van HBO Bacheloropleiding SZ-professional
Lesgeld
Lesgeld
€1.274,- of in termijnen

Het Werkveld

Re-integratie en passende arbeid voor werknemers, maar ook kwetsbare mensen wordt steeds belangrijker. Het gaat dan om een goede balans tussen belasting van werk en belastbaarheid van de persoon. Het vaststellen van belasting en belastbaarheid van (potentiële) werknemers maakt veel deel uit van het werk van een Arbeidsdeskundige. Bij die vaststelling ga je na wat iemand met zijn mogelijkheden nog wel kan doen, het liefst in duurzaam werk. Zo heb krijg een basis voor advies gericht op het voorkomen of het herstellen van verschillen tussen wat van iemand wordt gevraagd en datgene wat hij/zij daadwerkelijk aankan.

Voor wie

Als je in je werk bij bijvoorbeeld bij de (gemeentelijke) overheid, HRM afdeling, juridische praktijk of Arbodienst te maken krijgt met wel of niet kunnen werken. En als je handvatten wilt om hierover een oordeel te vormen. Dan is de korte HBO leergang Belasting en belastbaarheid voor jou de goede keuze.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Elk trimester krijg je weer een nieuwe opdracht. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

4 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO leergang Belasting en belastbaarheid gericht op het verwerven van ECTS studiepunten is een HAVO/VWO/MBO 4-diploma vereist. Wil je geen vermelding van ECTS studiepunten, dan is voor het volgen van de HBO leergang Belasting en belastbaarheid een dergelijk diploma gewenst.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je aan alle werkcolleges deelnemen via webinars. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus of mogelijk eerder zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de opleiding:

Andere opleidingen

Wil je als vervolg of liever in een keer een Arbeidsdeskundige diploma halen? Kijk dan bij de Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 12 januari 2021
wo 13 januari 2021
do 18 maart 2021
do 14 januari 2021
wo 17 maart 2021

Erkende opleiding

De korte HBO leergang Belasting en belastbaarheid maakt deel uit van de HBO Bacheloropleiding SZ-Professional (Croho 39236).

Inhoud

In de leergang verwerf je kennis en vaardigheden op over de volgende onderwerpen:

 • Functie-analyse
 • Wettelijk SZ-kader: arbeidsongeschiktheid in de zin van de ZW, WAZ en Wajong
 • Systeemleer, procesbenadering en functieanalyse in combinatie met bedrijfsbezoek
 • Arbeidsdeskundige Gesprekvaardigheden met de werkscan & Sturen op Zelfsturing
 • De Arbeidsdeskundige rapportage
 • Belasting versus belastbaarheid
 • Houding- en bewegingsapparaat
 • Arbeidsdeskundige Oordeelsvorming en besluitvorming
 • Psyche van de mens, psychische ziektebeelden en cognitieve problematiek
 • Intervisie
 • Reflecteren

Aan het eind van de leergang wordt een kennistoets afgenomen.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Aan de leergang Belasting en belastbaarheid is geen stage of beroepspraktijkvorming verbonden.

Certificaat Belasting en Belastbaarheid

Als je het examen van deze leergang haalt dan krijg je van Capabel Hogeschool een certificaat Belasting en Belastbaarheid met vermelding van 6 ECTS studiepunten op HBO bachelor niveau. Dit certificaat kan leiden tot vrijstelling voor onderdelen in de HBO Bachelor SZ-Arbeidsdeskundige (Croho 39236) of in de Post HBO opleiding Arbeidsdeskundige. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Tijd om te studeren

De combinatie van werkcolleges en thuisstudie maakt dat de HBO leergang Belasting en belastbaarheid goed te volgen is. In 4 maanden tijd volg je gemiddeld 2 bijeenkomsten per maand. Als je vragen hebt, kun je bij jouw persoonlijk begeleider terecht, via e-mail of op afspraak.

De kosten van de opleiding Kort HBO Belasting en Belastbaarheid van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 1.274,- 
Lesgeld in termijnen
4 termijnen van  € 350,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in