Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Kort HBO Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie

Niveau
HBO Master
Duur
8 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag per 3 weken
Erkenning
Ontwikkeld i.s.m. UvM en UWV
Lesgeld
Lesgeld
€ 3.276,- of in termijnen
What do you want to do ?
New mail

Het beroep

Je bent de specialist op het gebied van Inclusieve Arbeidsorganisaties. Participatie is het sleutelwoord van het beroep. Je gaat na wat iemand met zijn mogelijkheden nog wel kan doen, het liefst in duurzaam werk. Je werkzaamheden als Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie kunnen betrekking hebben op de inpassing van werknemers met een handicap in de bedrijfsprocessen. Je kunt een gedegen analyse maken van werkprocessen en arbeidsmogelijkheden. En je bent in staat hierover te adviseren aan de werkgever.

Voor wie

Als je werkt bij een gemeente, UWV, WSP of als adviseur op het gebied re-integratie in het kader van de Participatie wet of Wajong. En het is je passie om werkgevers te adviseren over functiecreatie voor mensen met een arbeidsbeperking, dan heeft de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie absoluut een toegevoegde waarde voor jou. De opleiding is ontwikkeld in samenwerking met het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie en wordt alleen verzorgd door de Universiteit van Maastricht en Capabel Hogeschool.
What do you want to do ?
New mail

Waarom bij Capabel

Studieduur

8 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de kort HBO-opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie is ten minste een HBO-diploma vereist indien je ECTS-studiepunten wilt verwerven. Er is een een HBO-diploma gewenst indien je het diploma adviseur inclusieve arbeidsorganisatie wilt behalen.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
do 14 januari 2021
do 14 januari 2021
do 20 mei 2021
do 20 mei 2021

Inhoud

De inhoud van de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie is opgenomen in  een leerproject. In de opleiding verwerf je kennis en vaardigheden over de volgende onderwerpen:
• Inclusieve arbeid
• Wettelijk kader
• Sociale kaart
• Herontwerp van werkprocessen
• HRM in relatie tot inclusieve arbeidsorganisatie
• Maken en presenteren businesscase
• Adviesvaardigheden
• Integriteit
De opleiding wordt afgerond met de beoordeling van de uitgevoerde praktijkopdracht.

Stage / beroepspraktijkvorming (BPV)

In de korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie doe je de beroepspraktijkvorming door middel van een praktijkopdracht.

Erkende opleiding

De opleiding maakt voor een gedeelte deel uit van de door het ministerie van OCW erkende HBO Masteropleiding SZ. Deze opleiding is opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) onder nummer 70135. De korte HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie van Capabel is de eerste opleiding die door het Expertisecentrum  Inclusieve Arbeidsorganisatie van de Universiteit van Maastricht en UWV wordt erkend.
De korte HBO opleiding maakt deel uit van de post HBO opleiding Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Diploma adviseur inclusieve arbeidsorganisatie


Bij succesvolle afronding ontvang je het certificaat Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie. Dit certificaat geeft recht op vrijstelling in vrijwel de gehele post HBO opleiding Adviseur Inclusieve arbeidsorganisatie. Wil je ook de 20 ECTS studiepunten op masterniveau verwerven dan moet
je succesvol een aanvullende opdracht uitvoeren en 2 dagdelen les volgen (totaal ca. 100 studie-uren). Hieraan zijn kosten verbonden.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

De kosten van de opleiding Kort HBO Adviseur Inclusieve Arbeidsorganisatie van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
€ 4.368,-  € 3.276,-  25% korting
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van € 600,- € 450,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €250,-.
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in