Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

HBO Noloc Jobcoach

Niveau
HBO Bachelor
Duur
8 maanden
Lesweek
Een vaste weekdag
middag/avond of 's avonds
Covid-proof op school (max 5-8)
of (keuze) klassikaal vanuit huis
Erkenning
Noloc en Hobeon
Lesgeld
Lesgeld
€ 4.004,- of in termijnen

Het beroep

Als Jobcoach werk je met kwetsbare mensen, arbeidsbeperkten en (zieke) werknemers. Je probeert als Jobcoach het beste uit mensen te halen en support hen bij het vinden van een baan. Je begeleidt deze mensen in hun werk. Tegelijkertijd ondersteun je ook de werkgever in dit proces en werk je samen met andere professionals uit de keten. Je kunt als Excellente Jobcoach goed netwerken en werven, coachen en omgaan met belangenconflicten. Ook kun je de belasting- en belastbaarheid van je cliënt inschatten en loonwaardemetingen doen. Je bent in staan een participatieplan maken, die uit te voeren of te adviseren en hierover te rapporteren.

Voor wie

De korte HBO opleiding Excellente Jobcoach is bedoeld voor werkenden en niet-werkenden en gericht op beroepen bij een gemeente, arbodienst, HRM afdeling, re-integratiebedrijf, UWV, werkgever of een (eigen) adviespraktijk. Indien je een effectieve rol wilt spelen in de coaching van arbeidsbeperkten of zieken dan is het korte HBO programma Excellente Jobcoach van Capabel de juiste keuze. Zij sluit aan bij de eind 2018 met werkgevers, jobcoaches en NOLOC geformuleerde eindtermen.

Waarom bij Capabel

Studeren vanuit een praktijkopdracht heeft veel meerwaarde. Omdat je alleen de vakken en begeleiding krijgt die nodig is voor de opdracht, zie je direct de samenhang tussen de verschillende vakken. Net als in de praktijk. Dat is het voordeel van praktijkgestuurd HBO van Capabel. Lees hier meer.

Studieduur

8 maanden

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de korte HBO opleiding Excellente Jobcoach heb je een MBO4 of HAVO diploma nodig of kun je een 21+ toets doen. En een relevante werk/stageplek. Indien opname in het Jobcoach register van Noloc Jobcoaches (voorheen het register van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland) wordt beoogd is daarvoor een HBO diploma of erkende aantoning van HBO denk en werkniveau een vereiste. Kijk hiervoor op de site van Noloc.

Covid-19

Tot 1 juni 2020 kun je aan alle werkcolleges deelnemen via webinars. Ook je begeleiding en toetsing wordt zo gedaan. Vanaf augustus zijn er twee mogelijkheden om deel te nemen aan de opleiding:

Andere opleidingen

Wil je je verder verdiepen in het vakgebied van inclusieve arbeidsorganisatie. Dan is de Post HBO opleiding Inclusieve Arbeidsorganisatie van Capabel een goed vervolg.

Wil je intern bij je werkgever een rol als jobcoach op je nemen en is opname in het NOLOC register minder belangrijk? Kies dan voor de opleiding tot Interne Jobcoach.

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Variant
Locatie en startdatum
Variant
Locatie,
Start-
datum
Variant
di 19 januari 2021
do 21 januari 2021
di 22 september 2020
wo 20 januari 2021
ma 18 januari 2021

Erkende opleiding

De korte HBO opleiding Excellente Jobcoach is door Noloc (voorheen Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland met erkenningsnummer  JCOPL014) erkend. De opleiding is geaccrediteerd door Hobéon en sluit aan op de samen met werkgevers, jobcoaches en NOLOC eind 2018 geformuleerde eindtermen voor Excellente Jobcoach.

De inhoud van de korte HBO opleiding Jobcoach komt overeen met de inhoud van onderdelen van de door de NVAO geaccrediteerde HBO Bacheloropleiding SZ-professional (Croho 39236).

Lestijden en groepsgrootte

De lessen zijn wekelijks behalve in onze vakanties. De lestijden van de jobcoach opleiding zijn van 15.00 tot 21.00 uur op de lesdag zoals aangegeven bij de startdata. De groep is maximaal 12 studenten groot.

Inhoud

De korte HBO opleiding Jobcoach wordt gegeven in de vorm van 8 blokken met elk een thema. In de HBO opleiding Jobcoach richt je je op de elementen arbeid, zorg, recht, moraal & ethiek binnen de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.In een flink deel van de opleiding ontwikkel je je coaching vaardigheden.

 • Gespreksvaardigheden
 • Interculturele communicatie
 • Werkgeversbenadering
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Wajong en Participatiewet, WIA, WAO en ZW
 • Adviseren vanuit een positief mensbeeld
 • Methodieken voor jobcoaching
 • Privacywet en -regeling en beroepsaansprakelijkheid
 • Belastbaarheid
 • Bekwaamheden
 • Vergelijking van functiebelasting en belastbaarheid
 • Arbeidsrecht
 • Herontwerp van werkprocessen en jobcarving
 • Samenwerken met (autonome) professionals
 • Voorzieningen en re-integratieinstrumenten
 • Relatiemanagement en netwerken
 • Jouw persoonlijke meerwaarde als jobcoach

Je sluit de opleiding af met een beoordeling van een praktijk- en reflectieopdracht en mondeling examen. Over alle behandelde onderwerpen voer je aan het einde van de opleiding een eindexamengesprek.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Er wordt 12 uur per week aan stage/werk vereist in het werkveld van de jobcoach.

Diploma Excellente Jobcoach

Als je het examen van deze opleiding haalt dan krijg je het door Hobéon gecertificeerde Excellente Jobcoach diploma. Hobéon is de accrediterende organisatie voor NOLOC. De opleiding is erkend door NOLOC (voorheen Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland onder nummer JCOPL014). Het diploma wordt ook erkend door het UWV.

Daarnaast krijg je van Capabel Hogeschool een aantekening voor het behalen van 26 ECTS studiepunten. Deze studiepunten kunnen tot vrijstelling voor onderdelen in de HBO Bacheloropleiding SZ- professional leiden. De examencommissie toetst dit op basis van het actuele curriculum.

Tijd om te studeren

De korte HBO opleiding Jobcoach is zo opgezet dat deze in een combinatie van werkcolleges en thuisstudie goed te halen is. Er zijn wekelijks colleges. Als je vragen hebt dan is op werkdagen de persoonlijk begeleider op afgesproken tijden, of per e-mail, bereikbaar.

De kosten van de opleiding HBO Noloc Jobcoach van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
 € 4.004,- 
Lesgeld in termijnen
8 termijnen van  € 550,-
Examens
Inclusief
Lesmateriaal
Boeken ca. €450,-
Inschrijfgeld
€75,-

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

Betaal je zelf de opleiding? Er zijn diverse (fiscale) regelingen waarmee je jouw studiekosten kunt verlagen. Kijk voor meer informatie bij Opleiding en Investering.

download brochure
schrijf je direct in