Capabel Hogeschool Logo
Eerste in zorg, welzijn en sociale zekerheid
Praktijkgestuurd
Erkend HBO
Direct toepasbaar

Maatwerk bij zorginstelling Dichterbij

Naar aanleiding van de invoering van de WMO heeft zorginstelling Dichterbij met steeds complexere zorg te maken. Belangrijke oorzaken die deze zorg zwaar maken zijn veroudering van de doelgroep en het gedrag bij de lichte en ernstige handicap.

Ook komen er steeds meer GGZ patiënten binnen zoals licht verstandelijk gehandicapten (LVG-ers) en Licht verstandelijk beperkten (LVB-ers) met gedragsproblematiek en ernstig verstandelijk gehandicapten (EVG-ers). Door de verschuiving in het werk naar zwaardere zorg is er behoefte aan meer kennis en vaardigheden bij medewerkers.

De medewerkers van Dichterbij werken veelal alleen. Gelet op de ontwikkeling naar zwaardere zorg in combinatie met het veelal alleen werken wil Dichterbij haar medewerkers bijscholen. Om zo de nodige vaardigheden verder te ontwikkelen en de aanwezige competenties veder uit te bouwen.

Doelgroep

Medewerkers Dichterbij van zowel MBO-4 niveau als HBO niveau. 

Opleidingsvraag

De vraag aan Capabel Hogeschool is het verzorgen van een maatwerkopleiding aan de genoemde medewerkers die door het volgen van die opleiding;

  1. kennis en vaardigheden opdoen voor begeleiding van cliënten met meer complexe gedagsproblematiek en
  2. HBO Studiepunten (ECTS) verwerven.

Gerealiseerde opleiding

De precieze inhoud van de te verwerven kennis en vaardigheden is in verschillende fases samen met specialisten en ervaren medewerkers van Dichterbij vastgesteld. De behoefte aan kennis en vaardigheden en de eisen die gesteld worden aan een NVAO geaccrediteerde opleiding, gaven het kader aan.


De opleiding Omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag is gebaseerd op onderdelen uit de Bachelor Toegepaste Psychologie van Capabel Hogeschool. Onderdeel van de co-creatie was dat in de uitvoering 50% van de inzet van docenten verzorgd werd door Dichterbij en 50% door Capabel Hogeschool. De opleiding is op een vestiging van Dichterbij verzorgd.

Ervaringen vanuit Dichterbij

Betere begeleider
Begeleider Astrid: “Ik werk met LVB+ cliënten en wilde weten waarom ze bepaald gedrag vertonen, hoe je dat herkent en hoe je ermee omgaat. Voorheen reageerde ik op gevoel, nu snap ik wat ik doe en kan ik gebruikmaken van meerdere handelingsalternatieven. Daardoor ben ik een betere begeleider voor de cliënten.” En een betere sparringpartner voor collega’s, zegt ze. “Nu ik meer kennis heb, kan ik de gedragsdeskundige gerichtere vragen stellen. En teamleden vragen mijn advies als ze ergens tegenaanlopen bij een cliënt.”

Persoonlijk gegroeid
Ook Iris werkt met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, ook zij heeft het diploma behaald. “Ik vind het een interessante doelgroep, daarom ben ik de opleiding gaan volgen. Vooral de lessen van de gedragsdeskundigen waren interessant, zij vertelden vol passie over hun eigen ervaringen.” Iris geeft aan dat ze persoonlijk gegroeid is en meer geleerd heeft over het menselijk gedrag. “Ik heb methodieken leren toepassen die ik eerder niet kende. Ook weet ik nu goed wat mijn kwaliteiten en valkuilen zijn.” Nu wil ze vooral in de praktijk doorgroeien. “Daar ligt mijn kracht.”

Goed voor je carrière
Iris en Astrid kijken terug op een leerzame, intensieve periode. “Het contact met de klasgenoten was erg fijn”, zeggen ze. “Je leert met elkaar en van elkaar. Je hebt het bijvoorbeeld met elkaar over de verschillen en overeenkomsten per locatie.” Adviseur Leren en ontwikkelen van Dichterbij Ans van den Berg hoopt dat ook teamleden van de studenten veel leren van hun afgestudeerde collega. “Daarnaast is de opleiding goed voor je eigen carrière. Een begeleider is bijvoorbeeld doorgestroomd naar de functie van dvc’er ( dienstverleningscoördinator), een andere is inmiddels casemanager.”

Uitvoering
Vanaf 2018 hebben 40 medewerkers de opleiding gevolgd.