Capabel Hogeschool Logo
20 jaar hogeschool
NVAO geaccrediteerd
Erkende registerberoepen
Specialist in zorg, welzijn en sociaal

Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd

Niveau
HBO Bachelor
Duur
36 maanden
Lesweek
Maandelijks bijeenkomst en wekelijkse webinars
Erkenning
NVAO en OCW
Kosten
Kosten
Per maand €405,-

Het beroep

Als farmaceutisch consulent ben je de schakel tussen apotheker en apothekersassistenten. Je geeft, in samenspraak met de apotheker, zelfstandig invulling aan de farmaceutische patiëntenzorg in de (ziekenhuis) apotheek waar je werkt. Als farmaceutisch consulent kun je werken in openbare-, poliklinische-, ziekenhuis- en dienstapotheken, binnen huisartspraktijken, bij de farmaceutische industrie en als docent van mbo opleidingen (apothekersassistent).

Voor wie

Als je apothekersassistent(e) bent en graag wil doorgroeien in de apotheek of ziekenhuis. Dan is de driejarige HBO Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent de juiste keuze. Heb je wel een MBO 4 of Havo diploma maar ben je geen apothekersassistent. Dan kun je de 1 jarige opleiding apothekersassistent volgen bij Capabel Onderwijs Groep.

Waarom bij Capabel

Studieduur

36 maanden voor apothekersassistenten

Toelating en vrijstelling

Voor het volgen van de HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd is een MBO 4- apothekersassistent diploma en een relevante werkplek vereist.

Heb je een MBO 4 Apothekersassistent diploma en een werkplek in een apotheek dan krijg je vrijstelling voor het propedeusejaar waardoor de studie niet 4 maar 3 jaar duurt.

Andere opleidingen

Wil je eerst een los onderdeel van de bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent volgen? Kijk dan bij training Farmacotherapie of training Farmacokinetiek en Dynamiek.

Heb je nog geen MBO 4 Apothekersassistent diploma? Kijk hiervoor bij de 1 jarige opleiding Apothekersassistent van Capabel Onderwijs Groep.

 

Beroepsdiploma of getuigschrift
Meerdere startmomenten
Al 20 jaar Hogeschool
Specialist in zorg, welzijn en sociaal
Heldere prijzen
OCW erkende HBO opleidingen
Locatie
Startdatum opleiding
Lesdag
Locatie en startdatum
Lesdag
Locatie,
Start-
datum
Lesdag
05 april 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Flexibel studeren
Donderdag
Lesdag
Vrijdag
Flexibel studeren
29 augustus 2018
Lesrooster
Maandag
Flexibel studeren
Dinsdag
Flexibel studeren
Woensdag
Lesdag
Donderdag
Flexibel studeren
Vrijdag
Flexibel studeren

Erkende opleiding

De HBO Bacheloropleiding Farmaceutisch Consulent is een door het ministerie van OCW erkende opleiding. De opleiding is vanaf 1 september 2017 opgenomen in Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (Croho) onder Isat nummer 39209. De opleiding wordt tot 1 september 2017 uitgevoerd door Saxion Next.

Inhoud

De apotheek heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld naar een organisatie waarin de individuele zorg voor de patiënt centraal staat. Uitvoering van farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) behoort nu tot de kerntaken van de apotheek. FPZ vraagt echter niet alleen om kennisvermeerdering bij de apothekersassistent die hier een uitvoerende rol in vervult, maar ook om een functie die dit niveau overstijgt: de farmaceutisch consulent.

Kerntaken van de afgestudeerde farmaceutisch consulent zijn:

 • het mede opstellen van FPZ-beleid;
 • het organiseren en verbeteren van FPZ, door een projectmatige aanpak;
 • het individueel begeleiden van patiënten met het gebruik van complexe medicatie;
 • deskundigheidsbevordering van apothekersassistenten om hen toe te rusten voor FPZ;
 • het bewaken van de kwaliteitszorg;
 • de afstemming met zorgverleners uit andere disciplines.

Gedurende de opleiding komen vijf vakgebieden* uitgebreid aan bod, die allen bijdragen aan het optimaliseren van de farmaceutische patiëntenzorg.

 • Medisch-farmaceutisch
 • Mens en communicatie
 • FPZ-management
 • Onderzoek
 • Praktijk

De studie wordt in het derde leerjaar afgesloten met een afstudeeronderzoek en een daarop volgend eindgesprek. In deze fase wordt je begeleidt door een afstudeerbegeleider die ook werkzaam is in de praktijk. Het door jou uitgevoerde onderzoek presenteer en verdedig je in het eindgesprek.

In de studiegids staat per module aangegeven wat er van je verwacht wordt en hoe je je hierop moet voorbereiden. Elke module wordt afgesloten met een opdracht en/of een tentamen. De tentamens worden klassikaal in Utrecht afgenomen en de opdrachten lever je digitaal in bij de docent(en). De beoordeling en feedback krijg je, veelal digitaal, op korte termijn terug.

Stage / Beroepspraktijkvorming (BPV)

Naast de modules die je via de opleiding volgt, krijg je een programma dat je op je werkplek moet uitvoeren. Hiervoor is een werkleerplan beschikbaar. De hieraan verbonden opdrachten verzamel je in je portfolio dat gebruikt wordt om je studieloopbaan te volgen. Bij aanvang van de studie krijg je een vaste studieloopbaanbegeleider (SLB-er) toegewezen die je begeleidt en ondersteunt wanneer nodig. Een aantal keren per jaar heb je contact met je SLB-er die mede je portfolio beoordeelt.

Diploma en getuigschrift

Bij succesvolle afronding van de studie ontvang je het getuigschrift HBO Bachelor Farmaceutisch Consulent met graadtoevoeging Bachelor of Science (de titel BSc achter de naam).

De kosten van de opleiding Bachelor Farmaceutisch Consulent deeltijd van Capabel Hogeschool zijn als volgt:

Lesgeld ineens
€ 4.914,-  € 4.423,-  10% korting
Lesgeld in termijnen
12 termijnen van € 450,- € 405,-
Examens
Lesmateriaal
ca. € 500, - voor hele opleiding

Betaling van het lesgeld in termijnen verloopt uitsluitend via automatische incasso. Bij een studieduur van meer dan 12 maanden zijn de vermelde prijzen en termijnen per jaar. De algemene voorwaarden van Capabel Hogeschool zijn van toepassing.

download brochure
schrijf je direct in