Capabel Hogeschool Logo
20 jaar hogeschool
NVAO geaccrediteerd
Erkende registerberoepen
Specialist in zorg, welzijn en sociaal

Mijn Capabel

Vanaf 1 september 2017 gebruikt de hogeschool Mijn Capabel als Learning Management Systeem.

Het oude LMS blijft nog tot 31 december 2017 actief. Klik hier om in te loggen op het LMS van Capabel Hogeschool. Het LMS is alleen toegankelijk voor studenten die startten voor 1 september 2017

Laboretum

Laboretum is een website met toegang tot lemma’s (artikelen) over verzuim en re-integratie. De website is alleen toegankelijk voor studenten en abonnementhouders.

Downloads

De Voorwaarden waaronder Capabel Hogeschool onderwijs verzorgt kunt u hieronder downloaden. Per 1-9-2017 zijn de OER'en opnieuw vastgesteld*. Capabel Hogeschool is een door het ministerie van OCW erkende Hogeschool en voldoet aan de voorwaarden van het Keurmerk NRTO.

 

Vakantierooster

Voor collegejaar 2018 geldt:

Voorjaarsvakantie: 12 t/m 16 februari 2018

Meivakantie: 30 april 2018 t/m 4 mei 2018

Zomervakantie: 23 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie: 24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie: 4 t/m  8 maart 2019

 

Bureau Onderwijs- en studentenzaken

Op het bureau Onderwijs- en studentenzaken zijn taken bijeengebracht die betrekking hebben op de organisatie van het onderwijs. De werkzaamheden zijn (o.a.) gericht op:

 Voor onderstaande zaken is iedereen welkom:

 

Examencommissies

Voor de opleidingen is er een examencommissie benoemd. Leden van de commissie zijn extern of  docenten van Hogeschool Capabel Hogeschool, betrokken bij de uitvoering van het onderwijs. De Examencommissie behandelt alle algemene zaken van de opleiding.

De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn neergelegd in het Onderwijs- en Examenreglement. 

De Examencommissie Sociale Zekerheid bestaat uit:
Drs. Lex Evers (voorzitter)
Mr. Annemieke Oostveen (secretaris)
Drs. Tony Laumen MBA

De Examencommissie Verpleegkunde bestaat uit:
Drs. Lex Evers (voorzitter)
Henk de Niet (secretaris)
Drs. Anita Faber

De Examencommissie Toegepaste Psychologie bestaat uit:
Drs. Lex Evers (voorzitter)
Henk de Niet (secretaris)
Drs. Hans van Iersel

De Examencommissie Farmaceutisch Consulent bestaat uit:
Drs. Jeroen Mentink (voorzitter)
Drs. Lex Evers (vice voorzitter)
Drs. Henk de Jong

 

Studentendecaan

Per e-mail bereikbaar: studentendecaan@capabelhogeschool.nl

Capabel voor studenten

Studenten en oud studenten beslissen mee over de opleidingsinhoud en gang van zaken van de Hogeschool. Dit is het gevolg van het informele karakter van Capabel. Er is ook een formele betrokkenheid van studenten door middel van lidmaatschap van de Opleidingscommissie. Wil je eens een (afgestudeerde) student spreken dan kun je altijd contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs op het hoofdkantoor. Zij helpen je op een plezierige en deskundige manier verder. Wij zijn bereikbaar op 030- 28 505 57 of per mail opleiding@capabelhogeschool.nl